SIRE

SIRE (Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie) is een methode om het ontstaan en verloop van incidenten inzichtelijk te maken en de basisoorzaken van het incident te benoemen. Hierdoor wordt het mogelijk gefundeerde maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze oorzaken zich herhalen en/of in de toekomst weer leiden tot schade.

PRISMA

Bij PRISMA (Prevention and Recovery System for Monitoring and Analyses) worden door middel van een oorzakenboom faalfactoren verzameld en worden de basisoorzaken helder.

Visgraatdiagram

Het visgraatdiagram wordt ook wel het oorzaak-gevolg-diagram genoemd. Het helpt om gezamenlijk alle factoren van een probleem in kaart te brengen en de daadwerkelijke oorzaak bij de bron aan te pakken.

FRAM

FRAM (Functional Resonance Analysis Method) is een Safety-II methodiek om processen zoals deze in de dagelijkse praktijk gebeuren, te visualiseren. Aan de hand van dit inzicht wordt duidelijk waarom dingen meestal goed, maar soms ook mis kunnen gaan. Zie hier voor meer informatie over onze FRAM training.