Komen tot betekenisvolle afspraken en verbetering, gebaseerd op wat er dagelijks op de werkvloer gebeurt.
Een FRAM hexagon met de zes asppecten

FRAM (Functional Resonance Analysis Method) is op dit moment één van de meest gebruikte Safety-II instrumenten en  brengt gedetailleerd in beeld hoe een proces in de dagelijkse praktijk op de werkvloer verloopt. FRAM biedt daarmee de basis voor praktisch haalbare verbeterinitiatieven, passend bij de situatie op de werkvloer.

Waarom FRAM?
Uit ervaring weten we dat nauw aansluiten bij de praktijk van alledag, de kans op succesvol veranderen aanzienlijk vergroot. In plaats van vooral uit te gaan van blauwdrukken en procedures, starten wij met een FRAM-analyse dan ook daar waar het allemaal begint: de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Vanuit het inzicht in de alledaagse werkelijkheid, kom je tot verbetering die je écht een stap verder brengt. 

 

Wat is ons aanbod?

Op het gebied van FRAM bieden we een tweetal mogelijkheden:

 • FRAM-training
 • Uitvoering van een FRAM-analyse in uw organisatie

 

FRAM training

In deze training maakt u kennis met de FRAM-methodiek en reiken we praktische handvatten aan. Na afloop van de training bent u er klaar voor om zelf  aan de slag te gaan. FIN begeleidt u graag bij de praktische toepassing van wat u geleerd heeft in de training. 

Onze training is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Basistraining FRAM
 • Praktische ondersteuning bij de uitvoering van FRAM
Basistraining FRAM

De basistraining geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is de oorsprong van FRAM en hoe verhoudt dit zich tot het nieuwe denken over het continu verbeteren van kwaliteit en veiligheid (Safety-II)?
 • Welke toepassingen kent FRAM?
 • Wat zijn de concrete stappen waaruit een FRAM-analyse bestaat?
 • Hoe maak ik een FRAM-model (incl. praktisch oefenen met de software)?
 • Hoe analyseer ik een FRAM-model?
 • Wat kan een FRAM-analyse opleveren voor mijn organisatie?

Tijdens deze trainingsdag wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen.

Praktische ondersteuning bij de uitvoering van FRAM
Een theoretische basis is essentieel om de meerwaarde van de FRAM methodiek goed te kunnen begrijpen. Echter, uit ervaring weten we dat het lastig is om zelf met een FRAM-analyse aan de slag te gaan, enkel gebaseerd op een theoretische training. Om die reden maakt (minimaal) 4 uur train-de-trainer begeleiding bij de uitvoering van een eerste FRAM-analyse onderdeel uit van onze training. Dit houdt in dat we u ondersteunen bij de voorbereiding en praktische uitvoering van een FRAM-analyse in uw eigen organisatie.

Hierbij kunt u denken aan:

 • het bepalen van een geschikt onderwerp voor de analyse
 • de voorbereiding van interviews
 • het opstellen en interpreteren van een FRAM-model en de terugkoppeling naar de werkvloer

Voor wie?

Zorgprofessionals, kwaliteitsadviseurs, leidinggevenden en iedereen met interesse in het verder verbeteren van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid

Duur van de training: 1 dag + minimaal 4 uur begeleiding bij de uitvoering van FRAM. Meer uren begeleiding in overleg mogelijk.

Locatie: incompany

 

Uitvoering FRAM-analyse in uw organisatie

Bent u geïnteresseerd in FRAM, maar laat u de analyse graag door ons uitvoeren? Dat kan! We praten graag met u over de mogelijkheden. We hanteren hierbij bij voorkeur het train-de-trainer-principe en nemen u (of een collega) graag mee in wat we doen, zodat u een volgende analyse zelfstandig uit kunt voeren. 

FRAM & incident- en calamiteitonderzoek

FRAM wordt – ondersteund door de IGJ –  steeds frequenter toegepast in incident- en calamiteitonderzoek.  Bekijk hier ons aanbod!

 

FRAM op maat

Wilt u graag met FRAM aan de slag en bent u op zoek naar een training op maat? Wij denken graag met u mee!

 

Een FRAM-analyse maakt vaak heel wat ‘radartjes’ inzichtelijk die gaan draaien in de complexiteit van het alledag

                                                            Nieuwsgierig naar de mogelijkheden of wilt u zich inschrijven voor een training?