Het Safety-II gedachtegoed stelt in het verbeteren van kwaliteit en veiligheid het leren van de dagelijkse praktijk, en wat daarin al goed gaat, centraal – dit i.t.t. een focus op het achterhalen van oorzaken van fouten en afwijkingen van procedures (ook wel ‘Safety-I’ genoemd). Benieuwd naar wat deze andere kijk inhoudt en wat het voor uw organisatie kan betekenen? Volg dan onze inspiratieworkshop of één van onze trainingen!

Wat is ons aanbod?
Inspiratieworkshop ‘Safety-II: een andere kijk’

Tijdens de inspiratieworkshop geven we een beknopte theoretische inleiding op de achtergrond van het Safety-II gedachtegoed. Daarnaast gaan we graag met u in gesprek over de praktische toepassing in uw organisatie.

De inspiratieworkshop geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat houdt het Safety-II gedachtegoed in?
 • Wat brengt deze andere kijk ons meer dan de ‘traditionele Safety-I kijk’?
 • Wat kan het Safety-II gedachtegoed uw organisatie brengen?
 • Wat is ervoor nodig om hiermee aan de slag te gaan?

Voor wie?

Zorgprofessionals, kwaliteitsadviseurs, leidinggevenden en iedereen met interesse in het verder verbeteren van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid.

Duur van de workshop: 1 dagdeel

Locatie: incompany

 

 

Basistraining Safety-II

De basistraining Safety-II geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe is tot nu toe gedacht over kwaliteit & veiligheid en continu verbeteren (Safety-I)?
 • Waarom een andere kijk (Safety-II)?
 • Wat zijn de basisprincipes van het Safety-II gedachtegoed?
 • Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen het Safety-I en Safety-II gedachtegoed?
 • Wat zijn kansen en uitdagingen van het Safety-II gedachtegoed?
 • Wat zijn mogelijke toepassingen van het Safety-II gedachtegoed (globaal)?
 • Wat betekent een andere kijk op kwaliteit en veiligheid voor uw eigen werk?

In de basistraining wisselen we theorie af met praktische oefeningen en brainstormen we over de vertaalslag van de theorie naar uw eigen organisatie.

Voor wie?

Zorgprofessionals, kwaliteitsadviseurs, leidinggevenden en iedereen met interesse in het verder verbeteren van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid

Duur van de training: 1 dag

Locatie: incompany

Verdiepingstraining ‘De HOE van Safety-II’

Bent u geïnspireerd geraakt door het Safety-II gedachtegoed en kunt u niet wachten om hiermee in uw organisatie aan de slag te gaan? Dan is deze verdiepingstraining iets voor u! In onze verdiepingstraining staat de ‘Hoe?’ van Safety-II centraal.

We gaan in op een drietal Safety-II instrumenten:

 • FRAM: een procesanalyse methodiek om een proces zoals dat in de dagelijkse praktijk op de werkvloer loopt, gedetailleerd in beeld te brengen. Vanuit het inzicht in hoe het werk in de praktijk loopt, wordt samen met professionals gezocht naar passende en haalbare verbeterinitiatieven;
 • Beelden aan Bed: met behulp van videoreflectie worden complexe zorgprocessen letterlijk in beeld gebracht, geëvalueerd en geoptimaliseerd in inter- en multidisciplinaire teams;
 • Waarderend auditen/ waarderende gespreksvoering: vanuit de principes van ‘Appreciative Inquiry (AI)’  staan successituaties centraal in het verbeteren van kwaliteit en veiligheid, ofwel; we leren van wat heel goed gaat. Een concrete – en wellicht de meest bekende – toepassing is het waarderend auditen, maar ook in open, multidisciplinaire gesprekken zijn de AI-principes helpend om tot verbetering te komen.

Aanvullend komt in de training aan bod:

 • Toepassing van het Safety-II gedachtegoed in bestaande kwaliteitsinstrumenten (zoals incident- en calamiteitonderzoek).
 • Introductie en toepassing van het Safety-II gedachtegoed in het bredere kwaliteitsmanagement systeem: hoe zet je dagelijks ‘een andere bril’ op? Wat betekent dit voor je eigen rol in de organisatie? Hoe krijg je mensen hierin mee?

Tijdens de training wisselen we theorie af met praktische oefeningen en het delen van inspirerende praktijkvoorbeelden.

Voor wie?

Zorgprofessionals, kwaliteitsadviseurs, leidinggevenden en iedereen met interesse in het verder verbeteren van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid

Duur van de training: 1 dag

Locatie: incompany

Liever direct aan de slag met FRAM?  Bekijk onze trainingen!

 

Safety-II op maat

Wilt u graag met het Safety-II gedachtegoed aan de slag en bent u op zoek naar een training op maat? Wij denken graag met u mee!

Schematische weergave van Safety I en Safety II

                                                      Nieuwsgierig naar de mogelijkheden of wilt u zich inschrijven voor een workshop of training?