Natuurlijk doe je er als organisatie alles aan om incidenten en calamiteiten te voorkomen. Maar ondanks voorzorgsmaatregelen en een zo veilig mogelijke manier van werken gaan er soms toch dingen mis. Zorg is en blijft mensenwerk. Zaken die misgaan kunnen leiden tot een (bijna) incident of tot een calamiteit. Wanneer dit gebeurt, wil je inzicht krijgen in hoe het heeft kunnen gebeuren. Om hiervan te leren en het een volgende keer te voorkomen. 

Wat houden onze trainingen in?

Wij bieden een tweetal trainingen aan waarin u kennismaakt met verschillende methodes om
incidenten en calamiteiten te onderzoeken:

 • Basistraining: in de basistraining staan de methodes SIRE, PRISMA en het visgraatdiagram centraal;
 • Verdiepende training: in een verdiepende training vullen we deze kennis aan vanuit de nieuwe kijk op het continu verbeteren van kwaliteit en veiligheid (Safety-II) en nemen we u mee in de toepassing van FRAM in incident- en calamiteitonderzoek.

Basistraining incident- en calamiteitonderzoek

Er zijn verschillende methodes om een incident of calamiteit te onderzoeken. Tijdens deze training leert u de basisprincipes van de SIRE-, PRISMA- en visgraatdiagram-methodiek en nemen we u mee in hoe deze toe te passen in incident- en calamiteitonderzoek in uw organisatie. Wij vinden het van belang dat de training aansluit bij de geldende procedures van uw organisatie. Daarom wordt de training altijd op maat gemaakt en in overleg met u samengesteld.

De training kan bijvoorbeeld bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Het doel en de toegevoegde waarde van SIRE, PRISMA en een visgraatdiagram;
 • Stappen van SIRE/PRISMA-onderzoek
 • Uitvoeren van een SIRE/PRISMA-onderzoek:
  • Hoe verzamelt u de juiste informatie?
  • Hoe bakent u uw onderzoek af?
  • Welke oorzaken en beïnvloedende factoren hebben tot het incident geleid?
  • Hoe maakt u een oorzakenboom?
  • Hoe formuleert u zinvolle en werkbare verbetermogelijkheden om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen?
 • Toepassing van een visgraatdiagram;
 • Inzicht in de rol van Human Factors;
 • Interviewtechnieken (eventueel met een trainingsacteur);
 • Rapportage van incident- en calamiteitonderzoek; aansluitend bij de ‘richtlijn calamiteitenrapportage’ van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
 • De vertaling van de aangereikte methodieken naar de procedures in uw organisatie.

Duur van de training: 1 dag

Locatie: incompany

 

Verdiepingstraining incident- en calamiteitonderzoek

Heeft u al ervaring met incident- en/of calamiteitonderzoek, maar sluit de wijze van onderzoek niet altijd aan bij de complexiteit van uw organisatie? Is de impact op zorgverleners groot door de focus op fouten en incidenten? Dan is deze training de juiste keuze.

 

 

Deze verdiepende training geeft inzicht in hoe incident- en calamiteitonderzoek effectief ingezet kan worden vanuit zowel een Safety-I (SIRE, PRISMA, visgraatdiagram) als Safety-II perspectief (FRAM). Wanneer is welke methodiek geschikt? En hoe pas je ze toe?

 

 

De verdiepingstraining bestaat uit:

 • Opfrissen van kennis over en toepassing van SIRE, PRISMA en het gebruik van een visgraatdiagram (dagdeel)
 • Introductie in het nieuwe kwaliteit- en veiligheidsdenken (Safety-II) en de toepassing van de FRAM methodiek in incidentonderzoek (1 dag)

 

Duur van de training: 1,5 dag.

 

Heeft u onze FRAM training al gevolgd? Dan kan worden volstaan met een dagdeel training in de inzet van FRAM methodiek bij incident- en calamiteitonderzoek.

 

 

Locatie: incompany